FRAGA DAS SAÍMAS APROBA O PROGRAMA DE ACTUACIÓNS 2011

31 Xaneiro 2011

O Presuposto da “AMMRR Fraga das Saímas” para o exercicio 2011, aprobado esta fin de semana polas socias desta entidade, ascende a 21.200 euros.


 
AS MULLERES DA ASOCIACIÓN “FRAGA DAS SAÍMAS APROBAN POR UNANIMIDADE O PROGRAMA DE ACTIVIDADES-2011 NA SÚA ASEMBLEA XERAL ANUAL.
  
 A asociación de mulleres rurais “Fraga das Saímas” ven de celebrar a súa asemblea xeral anual durante a tarde-noite do sábado, 22 de xaneiro, no seu Centro Socio-Cultural de Santo André de Boimente.

 
Nesta reunión, tras dar conta a secretaria da asociación do estado de ingresos e gastos do ano 2010, as socias aprobaron por unanimidade as contas deste exercicio, así como o programa de actuacións e investimentos, a desenvolver ao longo do ano 2011 pola asociación Fraga das Saímas, proposto pola Directiva.

 
O programa de actuacións-2011 que aprobou “Fraga das Saímas” e cuxo presuposto ascende a 21.200 euros, divídise nas seguintes liñas de traballo: formación/información, actividades culturais, actuacións para preservar o noso patrimonio material e inmaterial, actividades lúdico-culturais: Cultura e divertimento, e fomento do coñecemento sobre o patrimonio natural, histórico e artístico de Galicia mediante visitas “in situ” guiadas.
Entre as actuacións novidosas aprobadas co voto favorable de todas as socias cabe sinalar: a celebración do entroido-2011, coa organización do Iª Baile de Farrapulgas. O deseño, maquetación e edición do Catálogo “O espello das Lembranzas”, onde se recollerán máis de 100 fotografías cedidas polas veciñas, costumes sociais, ritos de carácter relixioso, a formación, celebracións populares, cantigas, refráns, etc...das xentes de Santo André de Boimente das décadas comprendidas entre os 40-80. Así como tamén, cabe destacar a organización do Iº Concurso de Fotografía  “Fraga das Saímas” ao obxecto de pór en valor e dar a coñecer o noso máis prezado Patrimonio como é a Fraga das Saímas.

 
A sesión foi pechada coa intervención da presidenta que  expresou a súa satisfacción polo traballo desenvolto ao longo do ano 2010 por unha directiva que soubo facer fronte a dificultades de moi diversa índole e pola participación entusiasta das súas socias e veciños. E manifestou ante a súa asemblea que esperaba que as administracións fixesen un maior esforzo que o do exercicio pasado. Así espera que se lles dé a posibilidade de participar ás pequenas asociacións, como o caso da Fraga das Saímas, en programas específicos que afecten ao ámbito da muller e que deberían poñer en marcha novamente a administración autonómica e local ao obxecto de mellorar a calidade de vida da muller do rural.

 

Unha vez rematada a reunión as asistentes puideron degustar dun chocolate con churros e disfrutar coa proxección dunha película na sá de cinema que ten acondicionada o Centro Socio-Cultural. A velada rematou pasadas as 10.30 da noite e cunha temperatura por debaixo dos 3º graos

Síganos en...

 Follow RuraisLAB on Twitter   

Iniciar sesión

RuraisLAB Galego

Mulleres Rurais e desenvolvemento rural

RuraisLAB é un laboratorio ciudadán para a innovación social no medio rural, baseado nas necesidades e inquietudes da muller.

 

 

 

 

Mulleres Rurais e desenvolvemento rural

Mujer Rural

Mujer Rural y Desarrollo Rural

Axenda Dixital Europea 20202

Axenda Dixital Europea